Acte necesare certificat nastere

octombrie 06, 2008
ACTE (DOCUMENTE) NECESARE ÎNREGISTRARII NASTERII

1. Certificatul medical constatator al nasterii, întocmit pe formular tip;

2. Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;

3. Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti;

4. Declaratie scrisa, semnata de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie al copilului (în cazul în care parintii au nume de familie diferit) si prenumele (în cazul în care exista neconcordanta între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator si declaratia verbala a declarantului).

Înregistrarea nasterii se face la serviciul de stare civila al primariei pe raza careia s-a produs.

Termenul pentru declararea si înregistrarea nasterii copilului este:

1. 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat în viata;

2. 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;

3. 48 ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu, dar decedat înauntrul termenului de 15 zile.

Daca declaratia a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de lege, dar înauntrul unui an de la data nasterii, înregistrarea nasterii se face cu aprobarea primarului si se va mentiona motivul întarzierii.

Daca declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se întocmeste în baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, privind încuviintarea înregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare înregistrarii.

0 comentarii: